Thursday, 13/08/2020 - 16:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thụy Bình

Thông báo Về việc lấy ý kiến đóng góp của CMHS về Danh mục SGK lớp 1

14. Thong bao lay y kien Danh muc SGK de xuat lua chon - Copy.doc

 

Mẫu 14-TB

TRƯỜNG TH&THCS THỤY BÌNH

HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SGK LỚP 1

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:      / TB-HĐLCSGK

 

 

Thụy Binh, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc lấy ý kiến đóng góp của CMHS về Danh mục SGK lớp 1

dự kiến được sử dụng trong trường TH&THCS Thụy Bình năm học 2020-2021

 

        Căn cứ Kế hoạch số 45/KH Tr TH&THCS ngày22/4/2020 của trường TH&THCS Thụy Bình về việc thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021;

Căn cứ kết quả bỏ phiếu của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tại cuộc họp Hội đồng lựa chọn SGK trường TH&THCS Thụy Bình ngày 27 tháng 4 năm 2020, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 1 được dự kiến sử dụng trong trường TH&THCS Thụy Bình năm học 2020-2021 như sau:

TT

Tên sách

Thuộc bộ sách

Tổng

chủ biên

Nhà

xuất bản

Giá tiền

(VN đồng)

1

Tiếng Việt 1

CÁNH DIỀU

Nguyễn Minh Thuyết

ĐHSPTP HCM

34.000

33.000

2

 

 Toán 1

VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG VÀ DÂN CHỦ TRONG GD

Trần Diên Hiển

 

NXBGDVN

22.000

20.000

3

Đạo đức 1

 CÁNH DIỀU

Phạm Quỳnh

(chủ biên)

NXBGDVN

13.000

4

Tự nhiên và xã hội 1

CÁNH DIỀU

Mai Sỹ Tuấn

NXBĐHSP

TPHCM

27.000

5

Giáo dục thể chất 1

CÁNH DIỀU

Đặng Ngọc Quang

ĐHSPTP HCM

17.000

6

Âm nhạc 1

 CÙNG HỌC ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Hoàng Long

NXBGDVN

12.000

7

Mỹ thuật 1

 CÁNH DIỀU

Phạm Văn Tuyến

ĐHSPTP HCM

13.000

8

Hoạt động trải nghiệm 1

 CÁNH DIỀU

Nguyễn Dục Quang

ĐHSPTP HCM

16.000

9

Tiếng Anh 1

TIẾNG ANH

Hoàng Văn Vân

NXBGDVN

45.000

Tổng số tiền

254.000

        Danh sách này được công bố công khai trên hệ thống truyền thanh của xã Thụy Bình, đăng tải trên Website của trường TH&THCS Thụy Bình và được niêm yết tại trường.

Rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản của cha mẹ học sinh, học sinh về Danh mục sách giáo khoa lớp 1 được đề xuất lựa chọn. Mọi ý kiến xin gửi về Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1 trường TH&THCS Thụy Bình Người nhận Dương Thị Nguyệt, Chức vụ chủ tịch hội đồng chọn sách lớp 1, Địa chỉ Trường TH&THCS Thụy Bình Thời hạn tiếp nhận ý kiến là 05 ngày kể từ ngày thông báo. Hết thời hạn trên, nếu cha mẹ học sinh, học sinh không có văn bản đóng góp ý kiến thì coi như nhất trí với Danh mục SGK được Hội đồng đề xuất lựa chọn.

Hội đồng lựa chọn SGK trường TH&THCS Thụy Bình rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến của cha mẹ học sinh, học sinh để việc lựa chọn SGK đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch, đạt hiệu quả cao./.

Nơi nhận:

- UBND xã/thị trấn… ;

- Lưu hồ sơ Hội đồng.

TM. HỘI ĐỒNG LỰA CHỌN SGK

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

HIỆU TRƯỜNG

Dương Thị Nguyệt

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 14
Tháng 08 : 131
Năm 2020 : 7.284