Tuesday, 07/12/2021 - 21:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thụy Bình

Đề nghị thành lập trường Tiểu học

Đề nghị thành lập trường Tiểu học
Đề nghị thành lập trường Tiểu học


1.          MỤC ĐÍCH
Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục Đề nghị thành lập trường Tiểu học
 
2.          PHẠM VI
- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân xin Đề nghị thành lập trường Tiểu học
- Cán bộ công chức thuộc UBND huyện Thái Thụy.
 
3.          TÀI LIỆU VIỆN DẪN
-         Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
-         Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8
 
4.          ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
-         VP:                Văn phòng
-         UBND:         Ủy ban nhân dân
-         TTHC:          Thủ tục hành chính
-         GCN:            Giấy chứng nhận
 
5.          NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1
Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
 
Không
5.2
Thành phần hồ sơ
Bản chính
Bản sao
 
- Tờ trình của UBND cấp xã nơi đặt trụ sở.
- Dự thảo Đề án thành lập trường.
- Luận chứng khả thi
- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng
x
 
 
5.3
Số lượng hồ sơ
 
03 bộ
5.4
Thời gian xử lý
 
25 ngày làm việc
5.5
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
 
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Thái Thụy
5.6
Lệ phí
 
Không
5.7
Quy trình xử lý công việc
TT
Trình tự
Trách nhiệm
Thời gian
Biểu mẫu/Kết quả
B1
Phòng Giáo dục đào tạo xây dựng Đề án thành lập trường.
Phòng Giáo dục đào tạo
Giờ hành chính
 
B2
Chuyển Đề án về phòng Nội vụ để thẩm định
Phòng Giáo dục đào tạo
Giờ hành chính
BM 01.QT01/TTHC – Giấy biên nhận
B3
Thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét
+ Hồ sơ không hợp lệ báo lại, có công văn trả lời (nếu cần).
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ
xx ngày
 
B4
Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét.
+ Nếu đồng ý ký văn bản, trình hồ sơ lên lãnh đạo UBND huyện xem xét
+ Nếu không đồng ý trả lại hồ sơ
Lãnh đạo Phòng chuyên môn
 
 
B5
Lãnh đạo UBND huyện xem xét. Nếu đồng ý ký Giấy, nếu không đồng ý trả phòng chuyên môn xem xét lại.
Lãnh đạo UBND huyện
 
 
B6
UBND huyện thông qua Đề án và trình UBND tỉnh quyết định
Lãnh đạo UBND huyện
Giờ hành chính
BM 03.QT01/TTHC - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
5.8
Cơ sở pháp lý
 
- Quyết định số  51/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo
- Quyết định 689/2001/QĐ-UB ngày 16/10/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.
 
6.          BIỂU MẪU
(Không)
7.          HỒ SƠ  LƯU
            Hồ sơ Thủ tục được lưu gồm các thành phần sau:
 
TT
Hồ sơ lưu
1.       
Hồ sơ theo quy định mục 5.2
2.       
Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
3.       
Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 2 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

 

Nguồn: thaithuy.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 5
Tháng 12 : 55
Năm 2021 : 9.840