Thứ ba, 25/02/2020 - 18:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thụy Bình

Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường Mầm non

Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường Mầm non
Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường Mầm non


1.          MỤC ĐÍCH
Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường Mầm non.
 
2.          PHẠM VI
- Áp dụng đối với các cá nhân xin Sáp nhập, chia tách trường Mầm non.
- Cán bộ công chức thuộc UBND huyện Thái Thụy.
 
3.          TÀI LIỆU VIỆN DẪN
-         Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
-         Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8
 
4.          ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
-         VP:                Văn phòng
-         UBND:         Ủy ban nhân dân
-         TTHC:          Thủ tục hành chính
-         GCN:            Giấy chứng nhận
 
5.          NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1
Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
 
Không
5.2
Thành phần hồ sơ
Bản chính
Bản sao
 
- Đề án về sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ;
- Tờ trình về Đề án sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ;
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan
x
 
 
 
5.3
Số lượng hồ sơ
 
01 bộ
5.4
Thời gian xử lý
 
45 ngày làm việc
5.5
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
 
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Thái Thụy
5.6
Lệ phí
 
Không
5.7
Quy trình xử lý công việc
TT
Trình tự
Trách nhiệm
Thời gian
Biểu mẫu/Kết quả
B1
Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện
Cá nhân
Giờ hành chính
 
B2
Tiếp nhận đơn và ghi giấy biên nhận, giấy hẹn
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Giờ hành chính
BM 01.QT01/TTHC – Giấy biên nhận
B3
Thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét
+ Hồ sơ không hợp lệ báo lại cho tổ chức, cá nhân, có công văn trả lời (nếu cần).
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ
xx ngày
BM 02.QT01/TTHC – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
B4
Lãnh đạo Phòng chuyên môn xem xét.
+ Nếu đồng ý ký kí nháy văn bản, trình lên lãnh đạo UBND huyện
+ Nếu không đồng ý trả hồ sơ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả lại cho cá nhân
Lãnh đạo Phòng chuyên môn
xx ngày
 
B5
Lãnh đạo UBND xem xét. Nếu đồng ý ký Giấy, nếu không đồng ý trả phòng chuyên môn xem xét lại.
Lãnh đạo UBND huyện
xx ngày
BM 02.QT01/TTHC – Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
B6
Đóng dấu và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tới xin giải quyết TTHC
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Giờ hành chính
BM 03.QT01/TTHC - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
5.8
Cơ sở pháp lý
 
-Quyết định số  14/2008/QĐ-BGD và ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
6.          BIỂU MẪU
(Download tại mục biểu mẫu)
7.          HỒ SƠ  LƯU
            Hồ sơ Thủ tục được lưu gồm các thành phần sau:
 
TT
Hồ sơ lưu
1.       
Hồ sơ theo quy định mục 5.2
2.       
Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
3.       
Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 2 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.

 

Nguồn: thaithuy.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 7
Tháng 02 : 683
Năm 2020 : 917